Moderniseringsstyrelsen

SLS-Guide version: 2.0.1.28

Lønbegreb

Lønbegreb - Afstemningskonto

 

 
Begreb
11 - Salg af varer og tjenester
18 - Lønninger
21 - Andre driftsindtægter
22 - Andre ordinære driftsomkostn.
26 - Morarenter - udgift
30 - Skatter og afgifter m.v.
34 - Øvrige overførselsindtægter
41 - Overførselsudg. EU/Udland
43 - Intern statsl. overf. udgift
44 - Tilskud til personer
46 - Tilskud anden virksomhed inv.
61 - Tilgodehavender
77 - Hensæt. Afgiv. tilsagn m.v.
80 - Standset anvisning i SLS
92 - Negativer i SLS
95 - Gæld køb af varer/tj.ydelser
97 - Anden kortfristet Gæld
98 - Systemtekn. mellemregning
99 - Edb-Tekniske Konti
100 - Anvisning
101 - Anvisning Færøerne
102 - Standset anvisning på Færøerne
103 - Udenlandsk betaling
110 - Kildeskat
111 - Samtidighedsskat
112 - Grønlandsskat
113 - Arb.markedsbidrag
114 - AM-bidrag § 48 E
115 - 25 % Skat
116 - Arb.giv. Arbm.bidr.
117 - Arb.giv.b - 25 %
118 - SP-bidrag
119 - SP-bidrag § 48 E
120 - Atp-Bidrag B
121 - Arb.mark.udd.fond
122 - Atp-Bidrag A
123 - Aud
124 - ATP sats D
125 - Atp-A, 25 %
126 - Atp-B, 25 %
127 - Aud, 25 %
130 - Pensionsbidrag
131 - Aer-Bidrag
132 - Atp-Bidrag C
133 - Atp-C, 25 %
134 - Atp-Sygedagp.
135 - SP-bidrag kursusgodtgørelse
136 - Skyldig tjenestemandspension
139 - Lønfond Fayl
140 - Socialfondsbidrag
145 - Socialbidrag Færø.
148 - Færøsk pensionsbidrag
150 - Boliglån
153 - Autolån
154 - Etableringslån
156 - Låneforeninger
160 - IA Pension
161 - CS Fonde
170 - Skat/underh.bidrag
171 - Færøsk Restanceskat
175 - Par.36-Pension
177 - Morarenter FK
178 - Feriekonto LG 03/12 2
179 - Feriekonto, løbende
180 - Feriekonto ved fratræden
181 - Grønland Feriefond
182 - Færøsk Feriefond
183 - Feriekonto
184 - Forsikringspræmier
185 - Gruppeliv
186 - Kontingent
187 - Begrænset Fradrag
188 - Lønmodt.Feriemidler løbende
189 - Lønmodt. feriemidler fratr.
190 - Husleje