Moderniseringsstyrelsen

SLS-Guide version: 2.0.1.28

Lønbegreb

Lønbegreb - Pensionskasse

 

 
Begreb
1 - Politikorpset før 1/1-2012
3 - Øvrige, Politi & anklagemynd.
4 - Politi og anklagem. i Grønland
5 - Uniformerede, KRIM før 1/1-19
6 - Øvrige i Kriminalforsorgen
7 - Kriminalforsorgen i Grønland
8 - Forsvarsministeriet m.s.b.
9 - Øvrige i Forsvarsministeriet
10 - Civilarbejderloven
11 - Præster og provster v Folkekir
12 - Tjm i Kirkeministeriet, incl.
13 - Ikke gejstlige ansatte i folke
14 - Statsministeriet
15 - Dronningens Civilliste
17 - Udenrigsministeriet
20 - Finansministeriet
21 - Ministre
23 - Erhvervs- og Vækstministeriet
26 - Skatteministeriet
27 - SKAT, Overførte tjenestemænd
30 - Økonomi- og Indenrigsmin.
33 - Justitsministeriet
36 - Dommere og retsassessorer
37 - Dommer og retsassessor i Grønl
38 - By, Bolig og Landdistrikter
41 - Social-, Børne- og Integration
44 - Udbetaling DK, udlånte tjmd.
45 - Min.f. Sundhed og forebyggelse
48 - Beskæftigelsesministeriet
51 - Uddannelses- og Forskningsmin.
54 - Undervisningsministeriet
55 - Kulturministeriet
63 - Miljøministeriet
64 - Min for Fødevarer og Landbrug
65 - Transportministeriet
66 - Klima-, Energi- og bygninger
67 - PostDanmark A/S
68 - Tjm. ved DSB sov
69 - Tjm. ved DSB, udlånt til Scand
70 - Ansatte i Scandlines m statsli
71 - Ansatte i Danske Bank m statsl
72 - Ansatte i TDC med statslig tjm
73 - Flyveledere ved NAVIAIR
74 - Øvrige ansatte ved NAVIAIR
75 - Tjm., udlånt til W. S. Atkins,
76 - Udlånte til havne (Kystdir.)
77 - Ans. i CPH A/S med statslig t
78 - VUC som Folkeskolen
79 - Folkeskolen (Lukket gruppe)
80 - Universiteter (UNI)
81 - Reformoverførte (Selveje)
83 - Pensionsordningen af 1925
84 - Pensionsfonden af 1951
85 - Pensionskassen af 1950
86 - Grønlands Selvstyre og kommune
88 - Pens.ord. for Højskoler mv
89 - Pensionsordningen af 1976
90 - APO Pens.ordning (private)
91 - APO Pens.ordning (sygehuse)
92 - APO Pens.ordning (staten)
93 - Pens.ord. for Danmarks Radio
94 - Kennedy Centeret (Region H)
95 - Det Kgl Teater - Balletten
96 - Det Kgl Teater - Operaen
97 - Det Kgl. teater, øvrige tjmd
98 - Pens.ord. for Erhvervsskoler
99 - Pensks. Fri- og efterskoler
100 - Ans med tjmp-ret v Nordisk Min
175 - Naviair Grønland
198 - Maskinmesterskolerne
199 - Tjm. I Grønland Øvrige
200 - Uden for §36-reguleringen
924 - Højskolekassen
925 - Pensionskassen af 1925
926 - Efterlønskassen
929 - Erhvervsskolernes pensionsk.
976 - Pensionsordning af 1976
977 - Apotekervæsenets pens.kasse
999 - Ukendt