Moderniseringsstyrelsen

SLS-Guide version: 2.0.1.28

Lønbegreb

Lønbegreb - Afgangsårsag

 
.
 
Begreb
1 - Alder
2 - Sygdom,ansøgt
3 - Sygdom, uansøgt
4 - Dødsfald
5 - Anden beskæftigelse, tj,frihed
6 - Disciplinærforseelse
7 - Bevillingsmangel
8 - Andet, ansøgt
9 - Andet, uansøgt
10 - Aarsag skal ikke registreres
11 - Suspension (2/3)
15 - Orlov u. løn, m. lønanc.
16 - Orlov u. løn, u. lønanc.
18 - Geografisk flytning arb.plads
31 - Barselsorlov med løn
32 - Forældreorlov uden løn
61 - Intern turnus
67 - Lukket afgangsårsag
75 - Politi - Ansat på Grønland
76 - Politi Afsked før fastansættel
77 - Politi Ombud/org.arbejde uløn
78 - Politi Anden orlov u.løn m.anc
79 - Politi Uddannelsesorlov u.l ma
81 - Uddannelsesorlov med løn
82 - Uddannelsesorlov uden løn
83 - Deltids orlov m. løn
86 - Tj.fri m/løn, pasn. syge børn
87 - Tj.fri u/løn, pasn. syge børn
88 - Anden orlov med løn
89 - Anden orlov uden løn
90 - Barselsorlov mv. u. løn
93 - Barselsorlov uden løn
95 - Fædreorlov uden løn
97 - Pasningsorlov m/delvis løn
99 - Maskinel oprydning
100 - Bane.dk Rådighedsløn §36 100 %
103 - Bane.dk Rådighedsløn-Konc100%
104 - Bane.dk VentepengeKoncern100%
106 - Bane.dk Råd.løn Konc 100%forsk
107 - Bane.dkOpsat understøtt(alder)
108 - Bane.dkUden pens alder/svagel
109 - Bane.dk Pension (diskret.)
110 - Bane.dkPension Alder (frat.)
111 - Bane.dk Understøttelse Alder
112 - Bane.dk Pension Svagelighed
113 - Bane.dk Pension Tilskadekomst
114 - B.dk Understøttelse Svageligh
115 - B.dk Død v ulykke i tjenensten
116 - B.dk Død som følge af tilskade
117 - Bane.dk Virksomhedsskift DIS
118 - Bane.dk Udlån ophørt (A/S)
119 - Bane.dk Opsat understøtt(org)
120 - Bane.dk Suspenderet u/løn
121 - Bane.dk Overgang TL/ML
122 - Bane.dk Lønstop (Sygdom)
123 - Bane.dk Lønstop (andet)
124 - Bane.dk Uden pension
125 - Bane.dk Lønudbet. ovf. A/S
126 - Bane.dk Antagelse annulleret
127 - Bane.dk Tjm. Pension (A/S)
151 - Lockout
152 - Strejke
174 - Forældreorlov (6+6 uge)-Mor
183 - Delvis genopt af arb. 223/ 224
188 - Orlov, delvis genopt. af arb
191 - Barselsorlov med løn
192 - Udgået, benyt i stedet 191
194 - Graviditetsbetinget sygdom
196 - Fædreorlov ifm. fødslen
198 - Forældreorlov (6+7 uge)-Far
200 - Fiktiv værdi, svarer til blank
201 - Teknisk dannet som afgårs.01
202 - Teknisk dannet som afgårs. 02
203 - Teknisk dannet som afgårs.03
204 - Teknisk dannet som afgårs. 04
205 - Teknisk dannet som afgårs. 05
206 - Teknisk dannet som afgårs. 06
207 - Teknisk dannet som afgårs.07
208 - Teknisk dannet som afgårs.08
209 - Teknisk dannet som afgårs.09
210 - Teknisk dannet som afgårs.10
250 - Teknisk dannet som afgårs. 50
261 - Teknisk dannet som afgårs. 61
262 - Teknisk dannet som afgårs. 62
271 - lukket må ikke bruges
274 - Teknisk som 74 ikke angives
276 - Teknisk som 76 ikke angives
277 - Teknisk som 77 ikke angives
278 - Teknisk som 78 ikke angives
279 - Teknisk som 79 ikke angives
280 - Teknisk som 80 ikke registeres
281 - Teknisk som 81 ikke angives
282 - Teknisk som 82 ikke angives
284 - Teknisk som 84 ikke angives
285 - Teknisk som 85 ikke angives
286 - Teknisk som 86 ikke angives
287 - Teknisk som 87 ikke angives
288 - Teknisk som 88 ikke angives
289 - Teknisk som 89 ikke angives
290 - Teknisk som 90 ikke angives
291 - Teknisk som 91 ikke angives
292 - Teknisk som 92 ikke angives
293 - Teknisk som 93 ikke angives
294 - Teknisk som 94 ikke angives
295 - Teknisk som 95 ikke angives
296 - Teknisk som 96 ikke angives
297 - Teknisk som 97 ikke angives
298 - Teknisk som 98 ikke angives
299 - Maskinel lukning af register