Moderniseringsstyrelsen

SLS-Guide version: 2.0.1.28

Nyttige links

Nyttige links

 
Link Beskrivelse
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, AUB
ATP-huset Telefon nr. 7011 1201
Danmarks Statistik Telefon nr. 3917 3917
Datatilsynet Telefon nr. 3319 3200
Disco-koder
Brugervejledninger (tidl. Emnebeskrivelser)
Feriekonto Telefon nr. 7011 4950
Finansministeriet Telefon nr. 3392 3333
Moderniseringsstyrelsen Telefon nr. 3392 8000
   Løninformation - klik her 
   Driftstatus - klik her 
   Opdateringer og nyheder i SLS, HR-løn og BSL - klik her
Ny ferielov - Beskæftigelsesministeriet
PAV - Personaleadministrativ Vejledning
Retsinformation
Skat Telefon nr. 7222 1818
Statens Kontoplan 2011
Virk.dk
Virksomhedernes digitale indgang til det offentlige.